Domov arrow Vprasanja arrow Molčečnost o zakončevem HIVu
Molčečnost o zakončevem HIVu
Molčečnost, h kateri je zavezan zdravnik onemogoča, da zakoncu pove, da je njegov partner HIV poz. Kako ukrepati?

 

Načelo zaupnosti je v medicinski etiki ano izmed ključnih. Na njem temelji delo in odnos med zdravniki in bolniki. To se še posebej odraža v varovanju vseh informacij, povezanih z zdravstvenim stanjem bolnika in informacijami, povezanih z njegovo družino. Omenjeni primer sodi med posebne primere, kjer je zdravnik v položaju, ko je na eni strani razpet med spoštovanjem načela zaupnosti, na drugi strani pa mora preprečiti morebitne slabe stranske posledice. V tem primeru je zdravnik načeloma dolžan takšnemu bolniku povedati za njegovo stanje (okužba z virusom HIV), prav tako pa ga mora poučiti, kako se bolezen prenaša. Od bolnika sme zahtevati, da se vzdrži spolnih odnosov in tveganih dotikov. Svetuje mu, da o svoji bolezni na primeren način seznani tudi svoje najdražje kot tudi, da z odgovornostjo sprejme svoje zdravstveno stanje.  V primeru, da obstaja upravičen sum, da bo bolnik zaradi slabega duševnega stanja ali pa iz drugih razlogov načrtno okuževal ljudi, je zdravnik dolžan o tem obvestiti svoje nadrejene oziroma policijo.