Domov arrow Vprasanja arrow Ugovor vesti
Ugovor vesti

Sem zdravnica in delam v splošni ambulanti. Že dalj časa razmišljam o uveljavitvi ugovora vesti. Zanima me kakšna je pot do te uveljavitve in ali imam konkretno zakonsko podlago, ki mi to omogoča v praksi?

Za Vaš odgovor se Vam iskreno zahvaljujem.

 Spoštovani,

Najlepša hvala za aktualno vprašanje. Ugovor vesti je zaščita človekove duševne in duhovne narave, da zavrne tista dejanja, ki se ne skladajo z etičnimi in verskimi prepričanji. V Ustavi RS v 46. čl. je zapisano: "Ugovor vesti je dopusten v primerih, ki jih določa zakon, če se s tem ne omejujejo pravice in svoboščine drugih." Zakon o zdravstveni dejavnosti določa, da zdravstveni delavec lahko odkloni zdravstveni poseg, če sodi, da ni v skladu z njegovo vestjo in mednarodnimi pravili medicinske etike. To pravico pa omejuje pri nujni medicinski pomoči, ki je ne sme odkloniti. (podobno pravi tudi Zakon o zdravniški službi)

 

V K odeksu medicinske deontologije Slovenije (1997) piše:

n     Prisega: ...Spoštoval bom človeško življenje od spočetja dalje, in celo pod grožnjo ne bom svojega zdravniškega znanja uporabil v nasprotju z zakoni človečnosti. Svojim učiteljem in kolegom bom izkazoval dolžno spoštovanje.

n     14. čl: zdravnik je dolžan odkloniti vsak poseg, ki bi bil po njegovem mnenju neetičen ali za bolnika škodljiv.

n     5 del: Zdravnik, načrtovanje družine in splav:

n     38. čl. Zdravnik spoštuje človeško življenje od samega spočetja dalje v največji možni meri. Zdravnik si zavestno prizadeva, da bi bila resnična humana pravica do materinstva nad pravico do splava. Zato zavrača splav kot sredstvo za načrtovanje družine zaradi slabih socialnih razmer in ga ocenjuje kot zlo. Zdravnik podpira načrtovanje družine po sodobnih preverjenih metodah, katerih cilj je obogatitev in ne omejevanje človeškega življenja. Pomagati mora ustvariti pogoje, v katerih lahko posamezniki izkoristijo odločanje o tem, koliko otrok in kdaj jih bodo imeli, kar je temeljna človekova pravica.

n     39 čl. V vsakem posameznem primeru se zdravnik prizadeva za tisto vrsto strokovne pomoči, ki bo olajšala položaj ženske in družine, hkrati pa za take odnose med ljudmi in razmere v družbi ter družbeni zakonodaji, da bi postal splav le izjema v skrajni sili.

n     40.  čl. Vsaka prekinitev nosečnosti, ki ni v skladu z zakonskimi predpisi, predstavlja hud deontološki prekršek, predvsem, če je bila opravljena zaradi osebnega okoriščanja.

n     42.čl. Zdravnik lahko izvršitev splava ali sterilizacije odkloni, če ni v skladu z njegovim prepričanjem in vestjo in če ne gre za nujno medicinsko pomoč. Pacientko je dolžan napotiti k drugemu usposobljenemu zdravniku, oziroma mora o zavrnitvi posega obvestiti zdravstveni zavod, da zagotovi izvršitev teh posegov v skladu z zakonom.

 

n     v praksi je ugovor vesti mogoče uveljaviti na naslednjih področjih:

1.   splav

2.   prenatalno in genetsko svetovanje

3.   pri oploditvi z biomedicinsko pomočjo

4.   pri predpisovanju kontracepcije in še posebej abortivne kontracepcije, sterilizacija

5.   evtanazija itd.

n     Zakon o zdravniški službi določa v 31. čl.:

1.    podatek o ugovoru vesti mora biti vpisan v registru zdravniku

2.    opredeli se, ali bo uveljavil ugovor vesti in v katerih primerih

3.    zdravnik mora obvestiti tudi zdravstveni zavod

4.    ugovor mora biti dan pred posegom (ne velja post festum)

n     76 zdravnikov ima uradno ugovor vesti (21.6.2004); neuradno je številka nekajkrat večja.

 

Lep pozdrav.